| +48 506 083 559 | +48 501 656 143 | +48 55 247 21 53 |

> OSPRZĘT PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA NAWOZÓW PŁYNNYCH I PESTYCYDÓW RSM

Węże rozlewowe typ standard RAU, HARDI, TEEJET, ARAG, nakrętka wysoka (z kompletem kryz)

cena: 59,40 zł
_______________________________

symbol: WR010

 

DOSTĘPNY

Cechy charakterystyczne:

 • Montowane na oprawach rozpylaczy poszczególne sekcje węży służą do rozlewu makroskładnikowych nawozów płynnych, zwłaszcza w późnych fazach generatywnego rozwoju roślin i w zasiewach wrażliwych na opryski nawozami płynnymi.

Rury rozlewowe (pojedyncze) z adapterem – przyłącze RAU, HARDI, TEEJET, ARAG

cena: 95,00 zł
_______________________________

symbol: RR020p

 

DOSTĘPNY

Cechy charakterystyczne:

 • Montowane na oprawach rozpylaczy. Sekcje składające się z zestawu pojedynczych rur. Służą do wykonywania pasowych oprysków gleby i roślin nawozami płynnymi oraz pestycydami. Umieszczone na pojedynczych rurach zwłaszcza bagnetowe w systemie RAU. Umożliwiają montowanie różnego typu rozpylaczy do oprysków gleby bądź w obrębie zwartego ulistnienia łanu.

Rury rozlewowe (pojedyncze) bez adaptera – przyłącze RAU, HARDI, TEEJET, ARAG

cena: 59,40 zł
_______________________________

symbol: RR020

 

DOSTĘPNY

Cechy charakterystyczne:

 • Montowane na oprawach rozpylaczy. Sekcje składające się z zestawu pojedynczych rur. Służą do wykonywania pasowych oprysków gleby i roślin nawozami płynnymi oraz pestycydami. Umieszczone na pojedynczych rurach zwłaszcza bagnetowe w systemie RAU. Umożliwiają montowanie różnego typu rozpylaczy do oprysków gleby bądź w obrębie zwartego ulistnienia łanu.

Rury rozlewowe z kompletem kryz (podwójne) RAU, HARDI, TEEJET, ARAG, nakrętka wysoka

cena: 85,80 zł
_______________________________

symbol: RR010

 

DOSTĘPNY

Cechy charakterystyczne:

 • Montowane na oprawach rozpylaczy sekcje składające się z zestawu podwójnych rur. Służą do rzędowego rozlewu makro- i mikroskładnikowych nawozów płynnych oraz innego rodzaju chemicznych środków produkcyjnych. Rury rozlewowe mogą mieć zastosowanie w zasiewach o szerokich rozstawach rzędów oraz przy uprawie rożlsin wykazujących dużą wrażliwość na opryski – zwłaszcza nowozami płynnymi.

Adapter przyłącze RAU, HARDI, TEEJET, ARAG, nakrętka wysoka

cena: 39,60 zł
_______________________________

symbol: AD010

 

DOSTĘPNY

Cechy charakterystyczne:

 • Przyłącze to umożliwia montowanie pojedynczych bądź podwójnych rur rozlewowych w dowolnym rozstawie na belce polowego opryskiwacza ciągnikowego.

Adapter przejście: RAU/TEEJET, TEEJET/RAU, TEEJET/TEEJET, HARDI/TEEJET, HARDI/HARDI

cena: 23,10 zł
_______________________________

symbol: AD020

 

DOSTĘPNY

Cechy charakterystyczne:

 • Umożliwiają dopasowanie do różnego rodzaju systemów adaptacyjnych.

Rozpylacz wielostrumieniowy RSM typ 7.0 (siedmiootworowy) RAU, HARDI, TEEJET, ARAG z kompletem kryz

cena: 12,80 zł
_______________________________

symbol: RW070

 

DOSTĘPNY

Cechy charakterystyczne:

 • Wykonany z tworzywa sztucznego. Rozpylacze są przeznaczone do grubokroplistych, bardzo słabo pokrywających zasiewy oprysków, zwłaszcza roztworem saletrzano – mocznikowym RSM i innymi makroskładnikowymi nawozami płynnymi we wczesnych stadiach wegetatywnego rozwoju roślin.

Rozpylacz wielostrumieniowy RSM typ 5.0 (pięciootworowy) bez kołpaka, z kompletem kryz

cena: 9,70 zł
_______________________________

symbol: RW050

 

DOSTĘPNY

Cechy charakterystyczne:

 • Wykonany z tworzywa sztucznego.

Rozpylacz wielostrumieniowy RSM typ 5.0 (pięciootworowy z kołpakiem i kompletem kryz) RAU, HARDI, TEEJET, ARAG

cena: 11,00 zł
_______________________________

symbol: RW051

 

DOSTĘPNY

Cechy charakterystyczne:

 • Wykonany z tworzywa sztucznego.

Uszczelka kołpaka RAU, TEEJET, ARAG

cena: 1,10 zł
_______________________________

symbol: UK010

 

DOSTĘPNY

Cechy charakterystyczne:

 • Uszczelka gumowa dla opraw i łączy odpowiednich systemów jest niezbędnym elementem zabezpieczjącym przed niekontrolowanym wyciekiem cieczy roboczej.

Oprawa rozpylacza przelotowa z uchwytem mocującym (kompletny zestaw) typ RAU

cena: 7,00 zł
_______________________________

symbol: OR011p RAU

 

DOSTĘPNY

Cechy charakterystyczne:

 • Wykonany z tworzywa sztucznego.

Oprawa rozpylacza krańcowa z uchwytem mocującym (kompletny zestaw) typ RAU

cena: 7,00 zł
_______________________________

symbol: OR011k RAU

 

DOSTĘPNY

Cechy charakterystyczne:

 • Wykonany z tworzywa sztucznego.

Oprawa rozpylacza przelotowa typ RAU (niekompletna)

cena: 5,40 zł
_______________________________

symbol: OR010p RAU

 

DOSTĘPNY

Cechy charakterystyczne:

 • Wykonany z tworzywa sztucznego.

Oprawa rozpylacza krańcowa typ RAU (niekompletna)

cena: 5,40 zł
_______________________________

symbol: OR010k RAU

 

DOSTĘPNY

Cechy charakterystyczne:

 • Wykonany z tworzywa sztucznego.

Oprawa rozpylacza przelotowa ze śrubą (kompletny zestaw)

cena: 6,50 zł
_______________________________

symbol: OR031p

 

DOSTĘPNY

Cechy charakterystyczne:

 • Wykonany z tworzywa sztucznego.

Oprawa rozpylacza krańcowa ze śrubą (kompletny zestaw)

cena: 6,40 zł
_______________________________

symbol: OR031k

 

DOSTĘPNY

Cechy charakterystyczne:

 • Wykonany z tworzywa sztucznego.

Oprawa rozpylacza przelotowa typ RAU z uchwytem mocującym

cena: 13,30 zł
_______________________________

symbol: 04011u

 

DOSTĘPNY

Cechy charakterystyczne:

 • Wykonany z tworzywa sztucznego.

Uchwyt mocujący oprawy rozpylacza(wykonanie: stal nierdzewna) RAU

cena: 6,40 zł
_______________________________

symbol: UM020

 

DOSTĘPNY

Cechy charakterystyczne:

 • Uchwyt – sprężyna mocująca służy do precyzyjnego i stabilnego mocowania opraw rozpylaczy na typowej, tzw. ‚suchej belce’ polowego opryskiwacza ciągnikowego.

Obejma montażowa opraw rozpylaczy

cena: 10,30 zł
_______________________________

symbol: UM010

 

DOSTĘPNY

Cechy charakterystyczne:

 • Obejma służy do montażu opraw rozpylaczy systemu RAU w starych opryskiwaczach wyposażonych w tzw. „belkę mokrą”.

Zaślepka oprawy rozpylaczy (kołpak ślepy) RAU

cena: 7,90 zł
_______________________________

symbol: ZR010

 

DOSTĘPNY

Cechy charakterystyczne:

 • Kołpakowa zaślepka opraw rozpylaczy systemu RAU jest niezbędną częścią wyposażenia belki polowego opryskiwacza. Na niej montowane są pojedyncze lub podwójne rury rozlewowe. Element ten wyłącza z eksploatacji nie wykorzystywane roboczo oprawy rozpylaczy.

Zaślepka oprawy rozpylacza HARDI, TEEJET, ARAG

cena: 7,90 zł
_______________________________

symbol: ZR010a

 

DOSTĘPNY

Cechy charakterystyczne:

 • Wykonany z tworzywa sztucznego.

Kołpak typ 8 do montażu rozpylaczy płaskostrumieniowych

cena: 1,30 zł
_______________________________

symbol: KP080

 

DOSTĘPNY

Cechy charakterystyczne:

 • Służy do montażu rozpylaczy płaskostrumieniowych.

Kołpak typ 8.1 do montażu rozpylaczy Turbo, HARDI, TEEJET, ARAG

cena: 3,70 zł
_______________________________

symbol: KP081

 

DOSTĘPNY

Cechy charakterystyczne:

 • Służy do montażu rozpylaczy TURBOJET, TEEJET.

Kołpak na dwie dysze RAU, HARDI, TEEJET, ARAG

cena: 18,50 zł
_______________________________

symbol: KAP114

 

DOSTĘPNY

Cechy charakterystyczne:

 • Wykonany z tworzywa sztucznego.

Membrana zaworka odcinającego MB010 RAU, MB010A z bocznym zaworem

cena: 1,20 zł
_______________________________

symbol: MB010 RAU i MB010A

 

DOSTĘPNY

Cechy charakterystyczne:

 • Zwiększa precyzyjność działania zaworu.

Nakrętka wysoka

cena: 6,40 zł
_______________________________

symbol: NW010

 

DOSTĘPNY

Cechy charakterystyczne:

 • Wykonany z tworzywa sztucznego.

Kołpak oprawy TEEJET

cena: 3,70 zł
_______________________________

symbol: KP080A

 

DOSTĘPNY

Cechy charakterystyczne:

 • Wykonany z tworzywa sztucznego.

Przyłącze manometryczne 3/4

cena: 6,60 zł
_______________________________

symbol: brak

 

DOSTĘPNY

Cechy charakterystyczne:

 • Wykonany z tworzywa sztucznego.

Kołpak typ 8 do montażu rozpylaczy płaskostrumieniowych

cena: 1,30 zł
_______________________________

symbol: KP080

 

DOSTĘPNY

Cechy charakterystyczne:

 • Wykonany z tworzywa sztucznego.

Kołpak typ KW do montażu rozpylaczy wirowych oraz rozpylaczy pięciootworowych

cena: 1,30 zł
_______________________________

symbol: KP010

 

DOSTĘPNY

Cechy charakterystyczne:

 • Służy do montażu rozpylaczy wirowych oraz rur rozlewowych.

Kołpak typ 8.1 do montażu rozpylaczy TURBO, TEEJET

cena: 3,70 zł
_______________________________

symbol: NW010A

 

DOSTĘPNY

Cechy charakterystyczne:

 • Wykonany z tworzywa sztucznego.

Zaślepka oprawy rozpylaczy (kołpak ślepy)

cena: 7,90 zł
_______________________________

symbol: ZR010A

 

DOSTĘPNY

Cechy charakterystyczne:

 • Wykonany z tworzywa sztucznego.

Zaślepka oprawy rozpylaczy TEEJET

cena: 6,60 zł
_______________________________

symbol: ZR010A

 

DOSTĘPNY

Cechy charakterystyczne:

 • Wykonany z tworzywa sztucznego.

Przyłącze manometryczne 1/2

cena: 6,60 zł
_______________________________

symbol: brak

 

DOSTĘPNY

Cechy charakterystyczne:

 • Kołpakowe przyłącze manometryczne RAU z gwintem 1/2 służy do kontroli ciśnienia roboczego w układzie cieczowym poszczególnych sekcji belki polowego opryskiwacza ciągnikowego.

Odbojnik dystansowy belki opryskiwacza

cena: 96,70 zł
_______________________________

symbol: OD010

 

DOSTĘPNY

Cechy charakterystyczne:

 • Zamontowany na belce ciągnikowego opryskiwacza polowego. Odbojniki dystansowe wykonane są ze stali nierdzewnej. Zapobiegają deformacjom bądź uszkodzeniom rur rozlewowych. Utrzymują właściwą odległość od powierzchni gleby poszczególnych elementów roboczych.

Filtr siatkowy z zaworem odcinającym

cena: 1,50 zł
_______________________________

symbol: FZ010

 

DOSTĘPNY

Cechy charakterystyczne:

 • Filtr ma pomocnicze zastosowanie w starego typu oprawach rozpylaczy nie wyposażonych w membranowe zawory przeciwkroplowe.

Zawór odcinający RAU

cena: 2,40 zł
_______________________________

symbol: 

 

DOSTĘPNY

Cechy charakterystyczne:

 • Wykonany z tworzywa sztucznego.